Woningbouw aan de Doorslagzone
Woningbouw aan de Doorslagzone
Submenu

Ontwerpbestemmingsplan Doorslagzone

De zienswijzetermijn voor deze documenten is gesloten

Het ontwerpbestemmingsplan Doorslagzone, dat nodig is om met de bouw van de Doorslagzone te kunnen starten, is klaar voor inspraak. Van 17 februari tot 30 maart lag het ontwerpbestemmingsplan samen met de Ontwerpbesluit omgevingsvergunning en het Ontwerpbesluit hoge waarden ter inzage en kon je een zienswijze indienen. Deze inzage- en zienswijzetermijn is nu gesloten. De gemeente zal de ingezonden reacties behandelen.

Het bestemmingsplan geeft aan wat er in het gebied gebouwd mag worden, en hoe dat gebruikt mag worden. Op deze pagina lees je alles over het ontwerpbestemmingsplan, het bijbehorende ontwerpbesluit omgevingsvergunning en ontwerpbesluit hogerewaarden Doorslagzone en de volgende stappen in het proces. 

Waarom een nieuw Ontwerpbestemmingsplan?

Voor de zomer van 2020 kon je reageren op de bouwplannen van ontwikkelaars Koopmans TBI / NEOO voor de Doorslagzone, het gebied voor het Stadshuis en theater De KOM aan het Doorslag-kanaal. In totaal komen hier 452 woningen in vier duurzame gebouwen, waaronder koopwoningen en vrije sector-, midden- en sociale huurwoningen voor starters en senioren. Ook is er plek voor groen en horeca. De online presentatie van het Definitief Ontwerp is hier terug te vinden

Maar de plannen passen niet in het bestaande bestemmingsplan, daarom moet het bestemmingsplan worden aangepast. 

Hoe zit dat? De Doorslagzone valt niet onder het Ontwerpbestemmingsplan Binnenstad (City) Nieuwegein dat tot 16 december 2020 ter inzage lag, maar nog onder het oude bestemmingsplan van 2007. Dat geeft aan dat het gebied waar straks de woongebouwen van de Doorslagzone moeten komen voor een deel geschikt is voor woningbouw tot 42 meter, en voor een deel voor kantoren tot 90 meter (langs de Zuidstedeweg). Ook zijn andere gebieden nu nog bedoeld voor ‘verblijfs- en verkeersdoeleinden’. Dat klopt niet met het Definitief Ontwerp voor de Doorslagzone, waarin in het gebied 452 woningen gepland staan. Daarom moeten deze functies van het oude bestemmingsplan eerst worden aangepast voor de bouw kan starten.

Die aanpassingen worden gedaan met het ontwerpbestemmingsplan Doorslagzone. Begin februari is het ontwerpbestemmingsplan afgerond. De stukken hiervan zijn te vinden onder het kopje “Documenten ontwerpbestemmingsplan” hiernaast.

Wat ging hieraan vooraf?

Het ontwerpbestemmingsplan bouwt voort op OOB2013, en sluit aan bij de uitgangspunten zoals uitgezet in het Koersdocument City. Deze documenten zijn opgesteld met zo veel mogelijk input vanuit Nieuwegeiners. Bovendien hebben omwonenden en geïnteresseerden voor de zomer ook kunnen reageren op het door de ontwikkelaar NEOO ontwikkelde Voorlopig Ontwerp (VO).

Deze reacties werden waar mogelijk ingepast in het Definitief Ontwerp (DO), dat afgelopen herfst online werd gepresenteerd. Op basis daarvan is het ontwerpbestemmingsplan Doorslagzone ontwikkeld.

Wat staat er in het ontwerpbestemmingsplan?

De regels van het ontwerpbestemmingsplan zeggen kortgezegd het volgende:

 • Het gebied is met name bedoeld voor bestemming ‘gemengd A3’. Gemengd A3 betekent wonen, eventueel in combinatie met de uitoefening van een aan-huis-gebonden beroep (zie artikel 7.2 van de regels van het bestemmingsplan voor wat daar onder valt).
 • Ook is er horeca in de categorieën 1 en 2 toegestaan: dat wil zeggen (onder andere) café’s, bakkerijen, afhaal- of koffiezaken die ’s avonds voor weinig overlast zorgen (categorie 1) en restaurants, zalenverhuren en cafés die ook in de avond open mogen zijn (categorie 2).
 • Bebouwing mag maximaal tussen de 50 en 70 meter hoog worden.
 • Er zijn niet meer dan 452 woningen toegestaan en er mag niet meer dan 650m2 vloeroppervlak voor horeca komen.
 • De tweede bestemming is verkeer-verblijfsgebied: wegen, straten, wandel- en fietspaden en trappen gericht op verblijf en doorgaand verkeer. Terrassen en markten zijn toegestaan. 

Dat betekent dat het bestemmingsplan zogenoemde ‘gestapelde woningbouw’ mogelijk maakt, samen met twee plekken voor restaurants, cafés of andere kleine horeca. Alles zal in vier gebouwen worden geplaatst, die 70, 33, 55 en 36 meter hoog worden. Ook komt er ruimte waar je ook als niet-bewoner in kunt rondlopen en ontspannen: het verblijfsplein, rond de trappen naar het stadsplein en een binnentuin en ontmoetingsplein die een deel van de dag vrij toegankelijk zijn.

De andere documenten, zoals het Ontwerpbesluit omgevingsvergunning bouwen en het Ontwerpbesluit hoge waarden, gaan in op de vraag hoe de toekomstige bebouwing en de bouw daarvan in de wettelijke kaders passen. 

Reageren

De zienswijzetermijn voor deze documenten is gesloten

Het ontwerpbestemmingsplan lag van 17 februari tot 30 maart ter inzage. Je kunt de stukken nog wel bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl of door hier rechts onder “documenten” de verschillende bijlagen van het ontwerpbestemmingsplan te downloaden.

Wat kan ik inzien? (Leeswijzer)

Onder het ontwerpbestemmingsplan vallen de volgende documenten: 

 • De verbeelding van het ontwerpbestemmingsplan: de kaart waarop het ontwerpbestemmingsplan is ingetekend;
 • De toelichting op het ontwerpbestemmingsplan, waarin wordt beschreven wat het bestemmingsplan zegt, en hoe het ontstaan is;
 • De regels voor het ontwerpbestemmingsplan, waarin staat wat wel en niet mag in het gebied; 
 • De algemene regels
 • Een toelichting op de regels van het ontwerpbestemmingsplan; 

Daarnaast liggen ook de volgende documenten ter inzage: 

 • Het ontwerpbesluit Hogere Waarden (o.a. toetsing overlast) 
 • Het ontwerpbesluit Omgevingsvergunning Doorslagzone 

Wil je het ontwerpbestemmingsplan liever offline inzien? Het bestemmingsplan ligt ook bij de receptie in het Stadshuis en is daar te bekijken. 

Reageren op het ontwerpbestemmingsplan, het ontwerpbesluit Hogere Waarden en het ontwerpbesluit Omgevingsvergunning Doorslagzone kon tot en met 30 maart 2021. Deze termijn is nu gesloten. De gemeente gaat kijken naar de ingestuurde reacties, waarna de gemeenteraad uiteindelijk een besluit over het ontwerpbestemmingsplan en de overige stukken neemt. De laatste ontwikkelingen rond het ontwerpbestemmingsplan Doorslagzone zijn te volgen op de City-Facebookpagina, de website city-nieuwegein.nl en de digitale nieuwsbrief. 

Heb je vragen? Stuur dan een mailtje naar city@nieuwegein.nl.

Volg ons ook op social media

          

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.